STUDIEDAG VOOR GESPECIALISEERDEN

Stacks Image 20

Het opzetten van geïndividualiseerde oefenprogramma's voor desensitisatie en modificatie van stotteren

Ronny Boey

Maandag 27 februari 2023 - Start om 9u30 - 16u

Plaats: Vergaderzaal Turnhoutsebaan 402E te Wijnegem. 

Kostprijs:
125 EUR (cursusdag, syllabus inbegrepen, drank en broodjeslunch inbegrepen).

Praktische gegevens worden toegestuurd (middaglunch, parkeergelegenheid, computer of tablet meenbrengen…)
Factuur, bewijs van inschrijving, certificaat, geïnformeerde toestemming worden ter plaatse meegegeven.


INHOUD

De studiedag en het gedeelte workshop brengt:
(1) kennis en inzichten aan over de onderliggende neurale processen bij stottermomenten: herhalingen, verlengingen en blokkeringen.
(2) Kennis en inzicht over de processen van sensitisatie en densitisatie.
(3) De basismethodiek voor desensitisatie wordt doorgenomen. Er wordt stilgestaan op contraconditionering, selectie van de stimuli, noodzakelijke of overbodige desensitisatie.
(4) De basismethodiek voor modificatie van stottermomenten wordt verduidelijkt voor herhalingen, verlengingen en blokkeringen.
(5) Er wordt in detail ingegaan op het opzetten van een geïndividualiseerd oefenprogramma voor desensitisatie. Het gaat hierbij om selectiekenmerken van het stimulusmateriaal, de gewenste respons, de variatie van stimuli en rasponsen, het instellen van een oefenprogramma voor therapie en thuis m.b.v. Eksersi.
(6) Er wordt in detail ingegaan op het uitwerken van een geïndividualiseerd oefenprogramma voor stottermodificatie: de selectiekenmerken van de stimuli; de automatisatie, het instellen van de training voor therapie en thuis, monitoring en feedback.
(7) De deelnemers leren zelf aan de slag te gaan met het opzetten van therapie-oefeningen.

© 2013 CIOOS vzw

top