BELANGRIJKE MEDEDELING

De folders worden herdrukt.
CIOOS werkt samen met de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

De folders zullen in de webshop van VVL worden aangeboden.
Volg op www.vvl.be
Stacks Image 9
Stacks Image 11
De publicaties DIS en Attitudemeting d.m.v. de S-schaal zijn nog te bestellen bij CIOOS. E-mail naar info@cioos.be.

Stacks Image 17
Stacks Image 19
Stacks Image 21

Stacks Image 36
PUB T-001 D.I.S.
Detectie Instrument voor Stotteren.

Handleiding (monokleur voorkaft en druk in zwart-wit 59 pagina's) met informatie over de constructie, de testeigenschappen en de normen van dit detectie-instrument voor stotteren.
Scoreformulieren

Specifieke doelgroep: logopedisten, dokters, CLB-medewerkers, medewerkers Kind & Gezin

KOSTPRIJS 20 EUR + verzendingskosten. Eventuele bankkosten ten uwen laste.

Stacks Image 40
PUB T-002
Attitudemeting bij stotteren. Normering van de S-schaal in Vlaanderen.

Brochure (monokleur voorkaft en druk in zwart-wit 56 pagina's) met beschouwingen over attitude en stotteren, constructie van S-schaal en S-24, onderzoek i.v.m. betrouwbaarheid, validiteit en normen. Inleidende beschouwingen: stotteren en attitudes.
De S-schaal, S-24: onderzoek in Vlaanderen.
Testformulieren.
Normen.

KOSTPRIJS 20 EUR per folder + verzendingskosten.  Eventuele bankkosten ten uwen laste.

© 2013 CIOOS vzw

top