navorming actueel
inschrijving navorming

STUDIEDAGEN

NAVORMING VOOR GESPECIALISEERDEN

Stacks Image 12504
Stacks Image 12474
Studiedagen worden georganiseerd rond een onderwerp gerelateerd aan stotteren. De doelstelling is om geactualiseerde wetenschappelijke inzichten over stotteren te brengen die praktijkgericht zijn of om specifieke klinische onderwerpen uit te diepen.

Sommige studiedagen zijn internationaal, sommige nationaal. In het verleden zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen: stotteren en temperament, commitment and acceptance therapy, humor in therapie, stotteren en medicatie, stotteren en articulatiestoornissen, stotteren en ADHD, broddelen…
Het uitgangspunt van deze navorming is dat de deelnemers gespecialiseerd zijn in stotteren. Dit betekent dat zij over de wetenschappelijke kennis beschikken van stotteren in al zijn aspecten en dat zij klinische ervaring hebben met het onderzoek en de behandeling ervan.

De navorming is dus geen basisniveau. Ze is specifiek gericht op een gespecialiseerd niveau.
In principe richt een studiedag zich op een ruim publiek met interesse of professioneel verband met stotteren.

Al naargelang het onderwerp richten ze zich tot gespecialiseerden in stotteren, tot logopedisten of een nog breder publiek.

Deze navorming richt zich tot afgestudeerden van de opleiding specialisatie stotteren van CIOOS. Zij kunnen zich hoe dan ook inschrijven.

De afgestudeerden van ECSF dienen bij de aanvraag tot deelname een getuigschrift te voorzien

© 2013 CIOOS vzw

top