NAVORMING
HERSENWERKING I.F.V. STOTTEREN
EN GERELATEERD GEDRAG
Tweede editie
Dr. Ronny Boey


De navorming richt zich tot wie heel fundamentele kennis en inzichten wil opdoen over de werking van het brein bij stotteren. Gedetailleerd komen in 4 delen verscheidene onderwerpen aan bod. Neurale werking wordt gedocumenteerd met realistische foto's en filmopnamen en finaal toegespitst op stotteren en gerelateerd gedrag.Researchgegevens worden in begrijpelijke taal omgezet. Deze navorming heeft als finaliteit de evidence-based praktijk te steunen. Het klinisch aanwenden van de neurale kennis wordt ingeoefend d.m.v. een workshop in deel 4.


Stacks Image 41
Programma
  • Deel 1: Bouw en werking van het brein.
  • Deel 2: Werking van het brein bij vlot spreken en stotteren.
  • Deel 3: Cognitief-emotionele werking van het brein.
  • Deel 4: Implicaties en praktische toepassingen voor de praktijk: workshop.

  • Data: telkens een dinsdag op  09/02, 23/02, 09/03 en 23/03/21
  • Tijdstip: 9u30-10u45 pauze 11u-12u15 pauze 13u15-14u30
  • Deelnemers: max. 12
  • Kostprijs: 440 EUR (Dit komt neer op 110 EUR/dag)
  • Voorwaarde: enkel als geheel te volgen (dus alle 4 de sessies)
  • Medium: webinar (Zoom)
Stacks Image 43

© 2013 CIOOS vzw

top