BELANGRIJKE MEDEDELING

De folders worden herdrukt.
CIOOS werkt samen met de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

De folders zullen in de webshop van VVL worden aangeboden.
Volg op www.vvl.be
Stacks Image 349
Stacks Image 351

Stacks Image 234
Stacks Image 236
Stacks Image 238

Stacks Image 135
PUB T-001 D.I.S.
Detectie Instrument voor Stotteren.

Handleiding (monokleur voorkaft en druk in zwart-wit 59 pagina's) met informatie over de constructie, de testeigenschappen en de normen van dit detectie-instrument voor stotteren.
Scoreformulieren

Specifieke doelgroep: logopedisten, dokters, CLB-medewerkers, medewerkers Kind & Gezin

KOSTPRIJS 15 EUR per folder + verzendingskosten. Eventuele bankkosten ten uwen laste.

Stacks Image 137
PUB T-002
Attitudemeting bij stotteren. Normering van de S-schaal in Vlaanderen.


Brochure (monokleur voorkaft en druk in zwart-wit 56 pagina's) met beschouwingen over attitude en stotteren, constructie van S-schaal en S-24, onderzoek i.v.m. betrouwbaarheid, validiteit en normen. Inleidende beschouwingen: stotteren en attitudes.
De S-schaal, S-24: onderzoek in Vlaanderen.
Testformulieren.
Normen.

KOSTPRIJS 15 EUR per folder + verzendingskosten.  Eventuele bankkosten ten uwen laste.

© 2013 CIOOS vzw

top