STUDIEBELASTING
Contacturen

In het totaal zijn er maximaal 34 contactdagen voorzien. Het gaat telkens om een contactdag per week voorzien op vrijdag, behalve tijdens de schoolvakanties. Uitzonderingen kunnen te maken hebben met de beschikbaarheid van gastdocenten. Hou hier rekening mee.

  • Beginuur: 09:30u - Einde: 16:30u.
  • Op lesdagen gevolgd door een test is het einde om 17:30 uur voorzien. Dit is vier maal het geval.
  • Er is een korte pauze in de voormiddag en namiddag.
  • Lunch 12:30-13:30 u.

De werkvormen zijn divers: lesgeven, interactief lesgeven, vaardigheidstraining in practica, literatuurstudie, presentaties casusstudies...

De klinische praktijkervaring (150 uur stage en stage-opdrachten) begint kort na de start van de opleiding bij en in samenwerking met CIOOS stottertherapeuten. De stageplaats moet vooraf goedgekeurd worden door CIOOS.
Stacks Image 556
Zelfstudie

  • Als je de opleiding specialisatie stottertherapie volgt, reken er dan op dat je in jouw agenda tijd vrij houdt voor (1) de contactdag, (2) de zelfstudie en (3) de stage. De gemiddelde belasting wordt geschat op 2 1/2 à 3 dagen uur per week.
  • De zelfstudie heeft te maken met het doornemen van cursusteksten, literatuur en het inoefenen van vaardigheden (practica),het rapporteren van klinische praktijkervaring (stage), het schrijven van casusrapporten als eindwerk (wetenschappelijk gevoerde klinische studie).


TREK 3 DAGEN PER WERK WEEK UIT
Stacks Image 73

© 2013 CIOOS vzw

top