Het begin...

Het overleg tussen CIOOS collega's is op vrijwillige basis begonnen in de provincie Antwerpen in februari 2011. Er bleek behoefte om samen te komen en inhoudelijke aspecten van diagnostiek en therapie uit te wisselen. Concreet wordt vooraf gekozen vakliteratuur besproken, komen vragen voor praktijkvoering aan bod en wordt een casus voorgesteld met een bijzondere probleemstelling. Vorming en peer-review zijn de hoofdzaak van het intercollegiaal overleg. Twee collega's hebben sinds 2011 op zich genomen om de kringen te organiseren, een agenda op te stellen, literatuur door te sturen, de praktische organisatie te realiseren.

Organisatie

◦ De overlegkringen worden op vrijwillige basis regionaal en provinciaal georganiseerd tussen collegae gespecialiseerd in sociaal cognitie gedragstherapie voor stotteren; CIOOS afgestudeerden.
◦ De frequentie van overleg wordt bepaald door de deelnemende collega's en de verantwoordelijken voor de organisatie ervan.
◦ Er wordt vooraf per e-mail een uitnodiging gestuurd naar wie zich als belangstellende heeft aangemeld.
◦ De uitnodiging bevat een agenda en documenten (bv. artikels, syllabus) ter voorbereiding van het overleg.
◦ Er dient vooraf te worden ingeschreven.

Agenda en uitnodiging bevatten datum, tijdstip en plaats van overleg en vermeldt de geplande activiteiten.
De (geringe) onkosten voor de locatie worden door de deelnemers gedragen.Activiteiten

◦ De activiteiten worden vooraf bepaald en in de agenda opgenomen.
◦ De verantwoordelijke van de overlegkring bewaakt de kwaliteit overeenkomstig de kwaliteitscriteria.
◦ Het verloop van de overlegkring en de besproken inhoudelijke zaken worden beknopt genotuleerd.
◦ Zie ook vorming, intervisie en supervisie© 2013 CIOOS vzw

top