VOORWAARDEN
Stacks Image 14
De opleiding bachelor of master in de logopedie is een noodzakelijke uitgangsconditie om in de materie van stotteren te specialiseren. Bij voorkeur heeft de kandidaat het diploma behaald binnen het aantal voorziene studiejaren bv. 3 voor bachelor, 5 voor master.
  • Het is noodzakelijk om een overzicht te hebben van het geheel van spraak- en taalstoornissen.
  • Het is nodig om kennis te bezitten van basis-wetenschappen (medische, fysica, psychologie etc) gericht op de logopedie.
  • Het is nuttig om al over stage-ervaring in de logopedie te beschikken.
Bij een overaanbod aan inschrijvingen zal CIOOS selectiemaatregelen nemen. Het is niet de bedoeling een overmatig aantal gespecialiseerden te creëren.
Intrinsieke motivatie is nodig

De opleiding specialisatie stotteren werpt zijn vruchten af voor wie praktijk voert. De veelzijdigheid qua logopedische competenties komt volop aan bod bij stotteren.

  • Ben je geboeid door het fenomeen van stotteren?
  • Wil je de inspanningen leveren om je te vormen om personen met stotteren en hun omgeving professioneel te kunnen helpen?
  • Bereid om veel en diepgaand kennis te verwerven en te beheersen?
  • Bereid om de vaardigheden te verwerven voor het deskundig voeren van praktijk?
  • Bereid om je professionele attitude verder te vormen?
  • Bereid om je te onderscheiden op grond van competenties?
Stacks Image 5985
De procedure van inschrijven dient correct gerealiseerd te zijn voor het begin van de opleiding. Zie inschrijvingsmodule.

© 2013 CIOOS vzw

top