CERTIFICAAT
GETUIGSCHRIFT - CERTIFICAAT - CRITERIA - 34 STUDIEPUNTEN

 • Als de opleiding specialisatie stottertherapie met vrucht wordt afgesloten, wordt een certificaat van UA-UZA en Specialisatie Stottertherapie CIOOS uitgereikt met een waarde van 34 studiepunten. De criteria om met vrucht te slagen zijn opgegeven bij het deel ‘Criteria om met vrucht te slagen’.
 • Dit is een bijkomend voordeel voor de toekomst, waar specialisatie meer en meer erkend zal worden of een voorwaarde kan worden bij de beroepsuitoefening.

AFWEZIGHEID

 • In geval van afwezigheid, gelieve te verwittigen per e-mail aan de docent waarbij je afwezig was of via een medecursiste. Afwezigheid is enkel geldig bij ziekte of reden van overmacht.


ATTEST

 • In geval een cursist niet voldoet om met vrucht te slagen, ontvangt die een attest voor de vakken waarbij dit wel het geval is.


Stacks Image 585
Stacks Image 92
Criteria om met vrucht te slagen.

Om in de opleiding met vrucht te slagen dient men:
 • een aanwezigheid te hebben van meer dan 90%. Afwezigheid dient gewettigd te worden
 • te slagen in de tests
 • te slagen in de opdrachten voor practica en gevalsstudies
 • de stage met vrucht doormaken (specifieke vereisten worden in het begin van de opleiding opgegeven)


Tests (Zelfevaluatie)
Voor de volgende onderdelen wordt bij wijze van zelfevaluatie een test afgelegd met vragen over:
 • fenomenologie, ontstaan en ontwikkeling van stotteren
 • therapie kleuters
 • therapie kinderen
 • therapie volwassenen

Taken
 • Voor de onderdelen diagnostiek, methodiek van leerprocessen, gevalsstudies dienen taken te worden ingediend.

Stage
 • De stage dient met vrucht te worden doorgemaakt. Specifieke kenmerken van de stage (plaats, activiteiten, rapportering) worden de eerste contactdag duidelijk gemaakt en zijn in de handleiding weergegeven.

© 2013 CIOOS vzw

top