VAKKEN

Stacks Image 541
Overzicht en lijst van vakken:

 1. Algemene methodiek in functie van onderzoek en behandeling: sociaal cognitieve gedragstherapie
 2. Epidemiologie en fenomenologie van stotteren & oefeningen verschijnselen incl. neurale netwerkactiviteiten die correleren met stotteren en stottergedrag; incl. co-morbiditeit
 3. Leerprocessen bij stottergedrag
 4. Ontstaan & Ontwikkeling van stotteren (Epidemiologie)
 5. Diagnostiek & Oefeningen diagnostiek
 6. Therapie bij kleuters & Bijzondere oefeningen
 7. Therapie bij kinderen
 8. Therapie bij tieners en volwassenen
 9. Ouderbegeleiding & Individuele ouderbegeleiding
 10. Begeleiding van de omgeving
 11. Overzicht van therapieën voor stotteren
 12. Effecten van therapie
 13. Klinische Praktijkervaring (stage 150 u effectief).
 14. Gevalsstudies
 15. Capita selecta: broddelen, temperament, dysfasie
 16. Klinische praktijkervaring (stage) bij CIOOS stottertherapeuten
 • De vakken worden gekozen in functie van het uitoefenen van de klinische praktijk met een zo hoog mogelijke deskundigheid.
 • De inhoud van de vakken dient te voldoen aan wetenschappelijke en klinische criteria.
 • De vakken worden gegeven door lesgevers met fundamentele deskundigheid in de materie en kwaliteit als lesgever.
 • De inhoud van de opleiding wordt met hoge dienstverlening aan de cursisten aangeboden (zie leermiddelen).
 • De verantwoordelijkheid voor inhoud en dienstverlening ligt bij de docent. Hiermee wordt ingegaan tegen de huidige trend van zoek het zelf op (louter zelfstudie), maak zelf de inhoud door een project....
 • De vakken en lesgevers worden bijgestuurd na evaluatie van de cursisten en na een grondige doorlichting per vak en per docent.
Op het einde van elk academiejaar beoordelen de cursisten alle vakken van de hoofddocenten en gastdocenten naar inhoud, vorm, kwaliteit van lesgeven, zinvolheid e.d. Ook de organisatie van de opleiding wordt geëvalueerd. Het evaluatie-instrument is gebaseerd op de richtlijnen en voorbeelden van het ministerie van onderwijs (Vlaanderen).

© 2013 CIOOS vzw

top