DOELSTELLINGEN
Fundamentele kennis over stotteren klinisch toepassen bij:
 • het uitvoeren van diagnostiek
 • het uitvoeren van counseling en procedures voor opvolgen
 • het deskundig neerzetten van sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren inclusief ouderbegeleiding en begeleiding van de omgeving
 • voor de verschillende doelgroepen:
 • heel jonge kinderen (2-6 jaar)
 • kinderen (7-12 jaar)
 • tieners en adolescenten (12-18 jaar)
 • volwassenen (> 18 jaar)
 • het met meten van effecten van interventies
 • het verwerken van researchgegevens in functie van praktijk
 • Wetenschappelijke en klinische kennis toepassen gericht op de klinische praktijk
  CIOOS Opleiding
  no-nonsense en hoog rendement
  CIOOS Opleiding
  • Heel gericht wordt diagnostiek aangeleerd: interview, tests en proeven, gedragsanalyses, spraakanalyse. Er wordt geleerd om therapiedoelstellingen te selecteren, interventietechnieken te hanteren en oefeningen op te stellen en uit te voeren.
  • De opleiding begeleidt ook het kritisch lezen van publicaties over stotteren en gedragstherapie.
  • Het eindwerk bestaat uit het realiseren van een klinisch gerelateerde opdracht en uit het schrijven van een eindwerk onder vorm van een klinische studie (gevalstudie) die voor een jury wordt gepresenteerd.
  • Het opdoen van klinische praktijkervaring (stages) bij een erkende stageplaats vormt ook een opleidingsonderdeel.
  • De specialisatie is gericht op de wetenschappelijk gebaseerde klinische praktijk van onderzoek en behandeling bij heel jonge kinderen, kinderen, tieners en volwassenen en hun omgeving (oudercursus).
  • De opleiding biedt fundamentele kennis over de fenomenologie en de epidemiologie van stotteren met implicaties voor diagnostiek en therapie van stotteren.
  • De kennis uit wetenschappen wordt toegepast op stotteren. Het gaat om bijdrages van de genetica, de neuroanatomische en neurofysiologische correlaten van stotteren, de gedragspsychologie van leerprocessen bij stotteren, de methodiek van sociaal cognitieve gedragstherapie.
  • De opleiding verloopt met de steun van de Universiteit Antwerpen & Universitair Ziekenhuis Antwerpen Dienst NKO-ziekten & Communicatiestoornissen - Diensthoofd Prof. dr. O. Vanderveken faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen en Prof. M. De Bodt diensthoofd centrum voor communicatiestoornissen UZA.
  Stacks Image 4101
  De opleiding integreert een overzicht van behandelingsmethoden voor stotteren binnen het kader van gedragstherapie als die voldoen aan de principes van 'evidence-based practice' en 'good clinical practice'. Methoden die hier niet aan voldoen worden kritisch besproken. Met die kennis kan men vragen van patiënten deskundig beantwoorden. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • relaxatie, mediatie, mindfullness
  • zogenaamde vloeiendheidstechnieken (Cooper, Webster...)
  • operante conditioneringsmethoden (o.m. Lidcombe, Camperdown...)
  • elementen uit acceptance en committent therapy, personal constructtherapy
  • technologische middelen (telelogopedie voor stotteren, apps, DAF, FAF...)
  • medicatie
  • e.a.

  © 2013 CIOOS vzw

  top