BEHOEFTE
INTRINSIEKE MOTIEVEN
Stotteren beter leren kennen om patiënten de best mogelijke zorgen te kunnen geven is een intrinsiek motief dat steeds wordt gemeld door cursisten; 'evdence based practice, good clinical practice' dus. Ook een sterker beroepsimago verwerven en ethisch handelen liggen aan de basis van het intrinsiek gemotiveerd zijn.

PRAKTIJK KUNNEN VOEREN
Ook praktische motieven spelen een rol bij de keuze van specialisatie. Het kunnen aanbieden van gespecialiseerde logopedie voor stotteren kan voor de logopedist het verwezenlijken van een praktijk betekenen inspelend op de locale behoeften van paitënten. Voor sommige gebieden in Vlaanderen geldt dit zeker wel. In andere dient bekeken te worden of niet stilaan verzadiging is bereikt bijvoorbeeld in delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Zie praktijkmap
SPECIALISATIE MET HET OOG OP PRAKTIJKVOERNG: BEHOEFTE, VERZADIGING, KANSEN?
  • Bij het bepalen van een specialisatie blijken naast intrinsieke motieven ook praktische mee te spelen, onder meer het vooruitzicht om met de specialisatie in de praktijk aan de slag te kunnen. Gelet op een te hoog aantal logopedisten per inwoners in Vlaanderen is dit niet meer zo vanzelfsprekend in bepaalde gebieden. De onderstaande informatie heeft de bedoeling een idee mee te geven over behoefte aan gespecialiseerde praktijken en mogelijke verzadiging.
  • Het hoeft verder geen betoog dat de slaagkansen om een gespecialiseerde praktijk uit te bouwen te maken heeft met de keuze van locatie, bereikbaarheid maar vooral ook specificiteit van de dienstverlening, inhoudelijke deskundigheid en vaardigheid, praktijkuren, ethiek en deontologie die correct worden gevoerd; kortom: professionaliteit.
  • In bepaalde regio van Vlaanderen is het aanbod van logopedische praktijken met specialisatie stotteren wel groot en is er verzadiging bv. rond de steden Gent en Antwerpen. In andere gebieden is het aanbod geringer. Bekijk uw regionale situatie. Zie praktijkmap
  • Sinds 1994 studeerden bij CIOOS 258 logopedisten af (Vlaanderen, Nederland, Duitsland). Dit is gemiddeld 9 per jaar.
  • Ongeveer 85% van hen voert ook effectief nog steeds praktijk met specialisatie stottertherapie zij het niet steeds full-time.
  • In het werkveld is er niet overal maar in bepaalde gebieden nog steeds een tekort aan logopedisten gespecialiseerd in stotteren.
  • In bepaalde delen van Vlaanderen en Nederland is er geen gespecialiseerde therapeut te vinden of zijn er wachtlijsten in gespecialiseerde praktijken.
  • In sommige streken is er nog nood aan logopedisten die zich specialiseren in stotteren.
  • Beroepsverenigingen (VVL, UPLF, NVST, ASHA) moedigen gespecialiseerde navorming en permanente vorming aan.
  • Ook de overheid (RIZIV, mutualiteiten) betrokken bij de regelgeving voor de beroepsuitoefening van logopedisten juicht specialisatie toe.
Specialisatie komt het beroep, de patiƫnt en de logopedist ten goede
CIOOS

© 2013 CIOOS vzw

top