Hiermee schrijf je je in voor de opleiding specialisatie stotteren 2024-25 van CIOOS
Gelieve de onderstaande gegevens volledig en correct in te vullen vooraleer ze te verzenden.
Je dient in het bezit te zijn van een geldig diploma bachelor of master in de logopedie TEN LAATSTE OP 1 SEPTEMBER 2024
Lees de voorwaarden voor inschrijving en de onkostenvergoeding.

Inschrijven en annuleren brengt STEEDS een administratieve kost van 150 EUR met zich mee.

Voornaam en naam invullen

Geboortedatum invullen. DD/MM/JJJJ

Straat, huisnummer, bus invullen

Postcode invoeren

Woonplaats opgeven

A.u.b. een eigen e-mailadres opgeven en niet uw e-mailadres als student

Voer het e-mailadres terug in

Jaar in waarin je de meest recente studies logopedie aanvatte

Jaar waarin je de meest recente studies logopedie met vrucht beëindigde

Hiermee bevestig je je inschrijving en ga je akkoord met de voorwaarden en procedure van inschrijving.

Alert!

© 2013 CIOOS vzw

top