Beroepsimago beschadigd door adverteerders
SCHREEUWEN OM PATIËNTEN: GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS !

Blijkbaar voelen een aantal logopedisten zich genoodzaakt om reclame te voeren door te adverteren en te etaleren wat ze zoal aanbieden.

Met richtingaanwijzers op de weg, vlaggen, belettering, advertenties in de krant, folders in winkels schreeuwen ze om patiënten.

Stacks Image 3861
ETHISCHE EN DEONTOLOGISCHE CODE IS GEEN VOD

De beroepsvereniging VLAAMSE VERENGING VOOR LOGOPEDISTEN VVL stelt vast dat de aanmeldingen door patiënten, collega's en derden van overtredingen op vlak van ethiek en deontologie bij de ETHISCHE EN DEONTOLOGISCHE COMMISSIE toenemen.

VVL keurt overtredingen sterk af en wijst op de gevaren die collega's lopen door te menen dat ze de ethische en deontologische code aan hun laars kunnen lappen. Zie onder meer het editoriaal in Logopedie (2014 nr 3).

Het bestuur van CIOOS vraagt aan de afgestudeerden de ethische en deontologische code strikt na te leven conform de richtlijnen van VVL en RIZIV.
Stacks Image 3868
Het bestuur van CIOOS verzoekt de afgestudeerden de ethische en deontologische code strikt na te leven conform de richtlijnen van VVL en RIZIV.
CIOOS Bestuur
SANCTIES

De code maakt deel uit van de overeenkomst die elke collega met het RIZIV sluit. Overtredingen zijn strafbaar en vervolgbaar. Juridisch loopt men bovendien het risico dat benadeelde collega's het pleit winnen.

CIOOS afgestudeerden die overtreden leggen zichzelf de sanctie op dat hun praktijkgegevens van de website wordt verwijderd. Zie Praktijken/Aanvraag 6.

Bovendien informeert CIOOS verwijzende instanties en patiëntenverenigingen over de kwestie van adverteerders.
Stacks Image 3875

© 2013 CIOOS vzw

top