Studiedag 28 oktober 2019:
Dr. Ronny Boey

14u00 - 15u30: Screening en detectie van stotteren met klinische relevantie: het DIS2
15u30 - 16u00: Pauze
16u30 - 17u00: Stressbeleving bij ouders van kinderen die stotteren: metingen met de VOKIS

Stacks Image 12
Plaats: Universitair Ziekenhuis Antwerpen Aula Kinsbergen. Route.
Datum: maandag 28 oktober 2019
Tijdstip: 14u00-17u00 (ontvangst vanaf 13u30)

Inschrijving:

CIOOS Afgestudeerden: 70 EUR
VVL-Lid: 85 EUR
Anderen: 100 EUR

Schrijf je online in d.m.v. het inschrijvingsformulier.

Screening en detectie van stotteren met klinische relevantie: het DIS2
Dikwijls worden kleuters gescreend door logopedisten. Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen hiervan als het gaat om het vroegtijdig detecteren van stotteren? Met welke valkuilen kan men te maken hebben? Welke werkwijze hanteert men best? Dr. Boey staat stil op de wetenschappelijk onderbouwde kennis met betrekking op screening en past deze toe op het gebied van het vroegtijdig detecteren van kinderen die stotteren. Hij licht de constructie toe van een volledig nieuw ontworpen detectie-instrument voor stotteren; het DIS2. De gegevens van een groep van 700 kinderen die stotteren worden vergeleken met de gegevens van ene groep van 200 vlot sprekende kinderen. Het DIS2 laat met een hoge mate van sensitiviteit en specificiteit toe stotteren te detecteren. Bovendien -en dat is nieuw- levert de informatie op het DIS2 ook relevantie klinisch bruikbare gegevens aan over de verschijnselen van stotteren en verrijkt het zo de diagnostiek.
Stacks Image 21

Stressbeleving bij ouders van kinderen die stotteren: metingen met de VOKIS
Het hoeft geen betoog dat het stotteren van een kind een uitdaging betekent voor de ouders. Er wordt stilgestaan op de gegevens van de gedragscomponenten bij ouders in reactie op het stotteren van hun kind. Er wordt besproken en geïllustreerd welke effecten ervan zijn aangetoond op het spreken van het kind. De reacties en de omgang van ouders kan echter sterk verschillen. Om een deel ervan te peilen is de Vragenlijst voor Ouders van Kind dat Stottert (VOKIS) ontwikkeld. De constructie wordt duidelijk gemaakt alsook de subschalen: competentie en kennis, vaardigheden en omgang, steun in de omgeving. De eerste resultaten worden kenbaar gemaakt. Er wordt ook ingegaan op de mogelijkheden om het instrument in te zetten in de klinische praktijk bij de diagnostiek en als meetinstrument om effecten van oudercursus na te gaan.
Stacks Image 32

© 2013 CIOOS vzw

top