NAVORMING VOOR GESPECIALISEERDEN

Stacks Image 20
HET GEVEN VAN EEN OUDERCURSUS: UPDATE - Workshop op 19-11-18 van 9u30 tot 16u30

Enkel voor CIOOS afgestudeerden.
De navorming is geen basisniveau. Ze is specifiek gericht op een gespecialiseerd niveau.

Minimum 5 deelnemers - Maximum 10 deelnemers
Kostprijs 185 EUR
Inbegrepen: cursusdag, werkboek, teksten oudercursus en diapresentaties, USB-stick, drank tijdens pauzes

Praktische gegevens worden toegestuurd (middaglunch, parkeergelegenheid…)
Factuur, bewijs van inschrijving, certificaat, geïnformeerde toestemming worden ter plaatse meegegeven.
Deze navorming richt zich tot afgestudeerden van de opleiding specialisatie stotteren van CIOOS. Zij kunnen zich inschrijven via onderstaande knop.
De navorming is geen basisniveau. Ze is specifiek gericht op een gespecialiseerd niveau. Het gaat om een volledig praktijkgerichte bijscholing.

© 2013 CIOOS vzw

top