Vrijwaringsclausule
 • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
 • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
 • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.
 1. Vrijwaringsclausule
  • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
  • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
  • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.
OPLEIDING SPECIALISATIE STOTTEREN 2018-19 LOOPT
De opleiding start op 14 september 2018 met minimum 10 deelnemers en maximum 16 deelnemers. De inschrijvingen komen dit jaar vroeg op gang. ER ZIJN NOG 2 PLAATSEN VRIJ. Meer info.

PUBLICATIES FOLDERS BIJ VVL-UITGEVER
De informatiefolder voor kleuteronderwijs, lagere school en middelbaar onderwijs worden in samenwerking met VVL uitgegeven en in de VVL webshop opgenomen. Meer info.

NAVORMING VOOR GESPECIALISEERDEN
Het geven van een oudercursus: update. Workshop door dr. Ronny Boey
Datum: 17-11-17
is volzet.

OVERLEGKRINGEN
Per provincie worden er twee à drie maal per jaar overlegkringen georganiseerd. Voor info en agenda: zie overlegkringen

Internationale congressen
Universiteit Groningen
7th International Motor Speech Conference
5-8 juli 2017
De overlegkring zijn een verrijking voor de praktijk van een therapeut
Vrijwaringsclausule
 • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
 • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
 • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.

© 2013 CIOOS vzw

top