Vrijwaringsclausule
 • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
 • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
 • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.
Archetypon Slideshow Classic
 1. Vrijwaringsclausule
  • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
  • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
  • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.
STUDIEDAG CIOOS
CIOOS organiseert een studiedag op 28 oktober 2019 van 14u tot 17u met als onderwerpen;
-Screening en detectie van stotteren met klinische relevantie: het DIS2
-Stressbeleving bij ouders van kinderen die stotteren: metingen met de VOKIS
Meer info.
Stacks Image 8420

Stacks Image 8410
Stacks Image 8423
OPLEIDING SPECIALISATIE STOTTEREN 2019-2020
De opleiding specialisatie stotteren is gestart op 20 september 2019 voor 32 cursusdagen met het einde voorzien op 26 juni 2020.

OVERLEGKRINGEN
Per provincie worden er twee à drie maal per jaar overlegkringen georganiseerd voor afgestudeerden van CIOOS. Je wenst deel te nemen? Voor info en agenda: zie overlegkringen

PUBLICATIES FOLDERS BIJ VVL-UITGEVER
De informatiefolder voor kleuteronderwijs, lagere school en middelbaar onderwijs worden in samenwerking met VVL uitgegeven en in de VVL webshop opgenomen. Meer info.

Oxford Dysfluency Conference
23-26 sept 2020

Info
De overlegkring is een verrijking voor de praktijk van een therapeut

Vrijwaringsclausule
 • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
 • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
 • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.

© 2013 CIOOS vzw

top