Vrijwaringsclausule
 • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
 • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
 • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.
Archetypon Slideshow Classic
 1. Vrijwaringsclausule
  • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
  • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
  • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.
STUDIEDAG SPRAAKANALYSE BIJ STOTTEREN
- dr. Y. MARYN
Op 10 mei organiseert CIOOS een studiedag/workshop over spraakanalyse bij stotteren. Er wordt stilgestaan op aanbeveling voor de begeleiding van stemstoornissen bij stotteren. Er wordt geoefend met de spraakanalyse van audiosignalen bij stotteren. Meer info. Inschrijven.

OPROEP TOT MEDEWERKING AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OVER STOTTEREN
KUL EUVEN.


Download informatiefolder.
Download brief voor ouders.
Stacks Image 8403
OVERLEGKRINGEN
Per provincie worden er twee à drie maal per jaar overlegkringen georganiseerd voor afgestudeerden van CIOOS. Je wenst deel te nemen? Voor info en agenda: zie overlegkringen

NAVORMING VOOR GESPECIALISEERDEN
Het geven van een oudercursus: update. Workshop door dr. Ronny Boey
Datum: 19-11-19.
Meer info

PUBLICATIES FOLDERS BIJ VVL-UITGEVER
De informatiefolder voor kleuteronderwijs, lagere school en middelbaar onderwijs worden in samenwerking met VVL uitgegeven en in de VVL webshop opgenomen. Meer info.

OPLEIDING SPECIALISATIE STOTTEREN 2018-19 GESTART
De opleiding is gestart op 14 september 2018.

Internationale congressen
Universiteit Groningen
7th International Motor Speech Conference
5-8 juli 2017
De overlegkring zijn een verrijking voor de praktijk van een therapeut
Vrijwaringsclausule
 • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
 • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
 • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.

© 2013 CIOOS vzw

top