Vrijwaringsclausule
 • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
 • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
 • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.
Archetypon Slideshow Classic
INSCHRIJVING OPLEIDING SPECIALISATIE STOTTEREN 2022-2023
De opleiding specialisatie stotteren start op 16 september 2022 voor 34 cursusdagen met het einde voorzien op 30 juni 2023. Info en inschrijvingsmodule
WEBINAR
Het systematisch gebruik van gestructureerd oefenmateriaal in de behandeling voor stotteren. Het inzetten van het digitaal oefenplatform Eksersi in therapie en telelogopedie. Meer.


OVERLEGKRINGEN
Per provincie worden er twee à drie maal per jaar overlegkringen georganiseerd voor afgestudeerden van CIOOS. Je wenst deel te nemen? Voor info en agenda: zie overlegkringen

PUBLICATIES FOLDERS BIJ VVL-UITGEVER
De informatiefolder voor kleuteronderwijs, lagere school en middelbaar onderwijs worden in samenwerking met VVL uitgegeven en in de VVL webshop opgenomen. Meer info.

De overlegkring is een verrijking voor de praktijk van een therapeut
STUDIEDAG: TEMPERAMENT BIJ STOTTERENDE KINDEREN: UPDATE EN VERDIEPING
 • Actuele kennis over temperament bij kinderen wordt diepgaand belicht in functie van de klinische praktijk.
 • Dimensies, inclusiecriteria en gedragsprocessen van temperament worden verdiept. Essentiële kennis over onderliggende genetische, biologische en neurale factoren worden toegelicht.
 • Klinisch wordt voor onderzoek de Children’s Behavior Questionnair CBQ (Rothbart, Putnam & Majdandžić) ter beschikking gesteld onder voorwaarden van gebruik.
 • Therapeutische tips voor interventies en educatieve interventies die rekening houden met temperament passeren de revue.

Voorzien op vrijdag 18 februari 2022. Inschrijvingsmodule volgt.

Stacks Image 8430

Stacks Image 8437
HERSENWERKING I.F.V. STOTTEREN EN GERELATEERD GEDRAG. TWEEDE EDITIE.
Een navorming voor CIOOS afgestudeerden in vier delen.

Deel 1: Bouw en werking van het brein.
Deel 2: Werking van het brein bij vlot spreken en stotteren.
Deel 3: Cognitief-emotionele werking van het brein.
Deel 4: Implicaties en praktische toepassingen voor de praktijk: workshop.
Lesgever: dr . R. Boey
Voorbij. Kan op aanvraag worden aangeboden. Email naar info@cioos.be

 1. Vrijwaringsclausule
  • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
  • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
  • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.

Vrijwaringsclausule
 • CIOOS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties of praktijken waarnaar verwezen wordt.
 • De informatie op de site is door de gebruiker te nemen zoals die is.
 • Er geldt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaar stellen van de site.

© 2013 CIOOS vzw

top