NAVORMING
TEMPERAMENT BIJ STOTTERENDE KINDEREN
UPDATE EN VERDIEPING
Dr. Ronny Boey


Stotterende temperamentvolle kinderen vergen specifieke interventies in de gedragstherapie voor stotteren. De bedoeling van deze studiedag in twee delen is de actuele kennis over temperament bij kinderen meer diepgaand te belichten in functie van de klinische praktijk. De dimensies, de inclusiecriteria en de gedragsprocessen van temperament worden verdiept. Ook de essentiële kennis over onderliggende genetische, biologische en neurale factoren. Voor klinisch onderzoek kunnen we de Children’s Behavior Questionnair CBQ (Rothbart, Putnam & Majdandžić) ter beschikking stellen onder voorwaarden van gebruik. De eigenschappen, afname en scoring worden voorgesteld aan de hand van voorbeelden uit de klinische praktijk. Therapeutische tips voor interventies en educatieve interventies die rekening houden met temperament passeren de revue.


Stacks Image 41
Programma (12/3 en 19/3/21)
1. Een model voor temperament bij kinderen.
recapitulatie van gedragsmodellen bij temperament
2. De dimensies en inclusiecriteria van temperament.
sensitiviteit, reactiviteit, emotionele regulatie
3. De biologie van temperament.
aspecten van genetica, biologie, neurale processen
4. Specifieke gedragsprocessen bij temperament
emotieregulatie, internalizering en externalizering
5. Temperament en omgeving
ouders en opvoeding, cultuur en temperament, temperament in de klas
6. Temperament in de klinische praktijk voor stotteren
Toevoeging en gebruik van de CBQ aan de diagnostiek
Tips voor interventies en educatieve interventies bij temperament vanuit de psychotherapie.

  • Data: vrijdag 12 en 19 maart 2021
  • Tijdstip: 9u30-10u45 pauze 11u-12u15 pauze 13u15-14u30
  • Deelnemers: max. 20
  • Kostprijs: 275 EUR
  • Voorwaarde: enkel als geheel te volgen (dus beide dagen)
  • Medium: webinar (Zoom)
Stacks Image 43

© 2013 CIOOS vzw

top